תכנית ההכשרה למאבחנים דידקטיים

לימודי אבחון דידקטי בתכנית דו שנתית - מוכר לגמול השתלמות

למה ללמוד דווקא אצלנו?

תכנית ההכשרה כוללת 6 מודולים מרכזיים:

 1. הגדרות של לקויות קשב וריכוז
 2. הפרעות קשב היבט נוירולוגי
 3. עולמם הרגשי של תלמידים עם ליקויי למידה/ הפרעת קשב, ועוד..
 4. הפרעות קשב היבטים התנהגותיים וחברתיים
 5. טיפים ואסטרטגיות מותאמות לתלמידים עם הפרעות קשב וריכוז
 1. התפתחות החשיבה החשבונית
 2. תחומי הידע בחשבון
 3. פרופיל התלמיד המתקשה בחשבון
 4. מוכנות לחשבון
 5. שיטות בהוראת החשבון
 6. לקויות למידה – הגדרות ואבחון
 7. לקות למידה ספציפית בחשבון – הגדרה
 8. כלי אבחון בחשבון: הקנייה, העברה, ציינון, הסקת מסקנות אבחנה ממקדת, בניית תכנית התערבות
 9. שיטות וכלים להוראה מתקנת בחשבון
 1. קריאה והבנת דוח אבחון ובניית פרופיל לומד
 2. דרכי התערבות לטיפוח מודעות פונולוגית
 3. דרכי התערבות לפיתוח שטף קריאה
 4. דרכי התערבות מבוססות קריאה-כתיבה
 5. כלים להתמודדות עם קשיי שליפה ושיום
 6. מיומנויות לשיפור תהליכי זיכרון, הכוללים אחסון ושליפה
 7. פיתוח כתיבה והבעה בכתב, ובכלל זאת ידע לשוני, מורפולוגי, אורתוגרפי וסמנטי
 8. דרכים להתמודדות עם טיפוח הכתיב
 9. המטאקוגניציה והדיבור הפנימי בשירות טיפוח הכישורים הניהוליים
 1. מהי הבנת הנקרא ומרכיביה
 2. אסטרטגיות להתארגנות ולניהול זמן בלמידה
 3. אסטרטגיות לשכלול וגיוון דרכי הוראה
 4. מודעות מטה קוגניטיבית ככלי בלימוד אסטרטגיות
 5. זיהוי אסטרטגיות נדרשות על סמך ממצאי אבחון
 6. זיהוי, איתור וטיפול בדיסגרפיה (לקות בכתיבה ושגיאות כתיב)
 7. אסטרטגיות להבעה בכתב

במסגרת לימודי אבחון דידקטי תתקיים היכרות מעמיקה עם כלי אבחון מקובלים בישראל, תהליך העברת המבדקים, תהליך הסקת מסקנות ובניית תכניות התערבות.

 1. א – ת מערכת לאבחון ליקויים בתהליכי קריאה וכתיבה על פי נורמות ארציות
 2. מבחני קריאה והבנת הקריאה תומכים (לפי הצורך)
 3. מבחני מוכנות לקריאה: מבחן מיפוי לגננת ולמורה בכיתה א'
 4. מבחן איכות כתב היד
 5. הבעה בכתב, אבחונים דינמיים.
 6. מבחן ריי שמיעתי
 7. מבחן מעש"ה, עיבוד שפה דבורה
 8. חשיבה מופשטת בלתי מילולית, לצעירים וסטנדרטית
 9. מבחני אינטגרציה חזותית מוטורית
 10. ארגון והבניית שדה ויזואלי מורכב זכירה חזותית ואסטרטגיות, צורה מורכבת
 11. מבחן קשב חזותי
 12. אבחוני חשבון

הקניית היכולת לאסוף נתונים, לנתחם ולהשוותם לנורמות המקובלות בארץ על מנת למצוא את נקודות החוזק ותחומי הקושי בתפקוד הילד, פיתוח היכולת להסיק מסקנות על סמך הנתונים שנאספו, בניית אבחנה ממקדת ותכנית התערבות מומלצת כמו גם תכנית להוראה מתקנת והתאמות למבחנים בדרגה 1 ודרגה 2.

*קורס זה ישולב עם הבניית הפרקטיקום המקצועי וביצועו.

מבנה האבחון הדידקטי

 1. סקירת המיומנויות המוערכות באבחון הדידקטי
 2. איסוף הנתונים תצפיות, שאלונים וראיונות אינטייק.
 3. שיתוף התלמיד המורה וההורים בתהליך איסוף המידע והמוקדים המרכזיים לבדיקה באבחון.
 4. שימוש יעיל בנורמות תפקוד
 5. הפעלת שיקולי דעת בתהליך האבחון

כתיבת דוח אבחוני

 1. קריאת דו"חות אבחון ובניית דו"חות אבחון.
 2. התנסות בכתיבת דוחות.
 3. אינטגרציה בין תחומים : קריאה , כתיבה, תפקודים תפיסתיים, חזותיים ושמיעתיים, תפקודים מוטורים, כשרים שפתיים וחשבון.
 4. כתיבת סיכום
 5. כתיבת המלצות להתאמות בדרכי הוראה ולהתאמות בדרכי היבחנות בהתאם לרמת הגיל תוך התייחסות להדרכה ושיתוף התלמיד , מוריו והוריו.

הפרטיקום יכלול:

 

 • צפייה באבחון של מאבחנת מוסמכת בחדר צפייה
 • אבחון מונחה- תחת צפייה של הסופרוויזרית
 • אבחוני סולו בקריאה וחשבון
 1. א – ת מערכת לאבחון ליקויים בתהליכי קריאה וכתיבה על פי נורמות ארציות
 2. מבחני קריאה והבנת הקריאה תומכים (לפי הצורך)
 3. מבחני מוכנות לקריאה: מבחן מיפוי לגננת ולמורה בכיתה א'
 4. מבחן איכות כתב היד
 5. הבעה בכתב, אבחונים דינמיים.
 6. מבחן ריי שמיעתי
 7. מבחן מעש"ה, עיבוד שפה דבורה
 8. חשיבה מופשטת בלתי מילולית, לצעירים וסטנדרטית
 9. מבחני אינטגרציה חזותית מוטורית
 10. ארגון והבניית שדה ויזואלי מורכב זכירה חזותית ואסטרטגיות, צורה מורכבת
 11. מבחן קשב חזותי
 12. אבחוני חשבון

דרישות התכנית

 • נוכחות של 85% לפחות במפגשים
 • הגשת עבודות גמר ו/או מעבר בחינה מסכמת בציון מינימום 80 בכל אחד מהמודולים
 • השתתפות פעילה במפגשים
 • ביצוע סטאג' בהיקף של 60 שעות

 משך הקורס

שנה א- 240 שעות לימוד (4 קורסים)
שנה ב- 120 שעות לימוד (2 קורסים)- כולל התנסות מעשית

 

תעודות גמר

עמידה בהצלחה בדרישות קורס אבחון דידקטי בשנה א' תזכה את המשתלמים בתעודת מומחה/ית להוראה מתקנת. עמידה בהצלחה בדרישות הקורס בשנה ב' תזכה את המשתלמים בתעודות:

*מורה מאבחן/נת דידקטי/ית מוסמך/כת
*מאבחן/ת דידקטי מוסמך/כת
מטעם היחידה ללימודי חוץ

יש לציין כי על פי החוק במדינת ישראל טרם נקבע מיהו הגוף האחראי להסדיר את הכשרתם של המאבחנים והקורס מספק "הכשרה מתאימה" בהתאם למתווה הקיים.

לייעוץ ללא עלות, מלאו את הטופס

Call Now Button
We Are Here For You

We care about your experience. Fill in your details and we'll contact you shortly.

שלב שני: יש למלא טופס לוועדת קבלה לזכייינות

עברת את הוועדה ברמת הרעיון אבל עוד אין מוצר – במידה והוועד המנהל אהב את הרעיון, נפיק עבורך את הקורס.

עברת את וועדת קבלה והוועד המנהל אישר את הקורס המצולם – מעתה אתה חלק מהיחידה ללימודי חוץ תחת החבילה שתתאים למוצר ולך.