קורס מזכירות רפואית משולב - בפיקוח משרד הכלכלה

4 תעודות בקורס 1 - קורס מזכירות רפואית, מזכירות ביטוח, מזכירות משפטית ומזכירות בכירה.