קורס פקידי רישוי

הכנה לבחינת ההסמכה לרישיון פקיד רישוי מטעם אגף המכס והמע"מ. הקורס מעניק ידע נרחב בנושאי היתרים והגבלות, חוקי ייבוא וייצוא, מכסים, מע"מ, הובלות אוויריות וימיות ועוד.

למה ללמוד דווקא אצלנו?

הכנה לבחינת ההסמכה לרישיון פקיד רישוי מטעם אגף המכס והמע"מ

פקיד הרישוי הוא המוסמך לטיפול בכל ההיבטים של סחר החוץ – ייבוא וייצוא, והתנהלות מול רשויות בנושאים אלו. הוא האמון על הקשר בין הגורמים השונים העוסקים בסחר חוץ לבין הגוף הממשלתי העוסק בתחום, אגף המכס והמע"מ. כמו כן, על הקשר עם הגורמים הממשלתיים המתאימים מן המדינות הזרות שעמן ישראל מקיימת קשרי סחר חוץ.

סוכני המכס משמשים כנציגים בתחומי ייבוא וייצוא מול רשויות המכס בכל הנוגע להערכה וסיווג הטובין, הפקת רישיונות יבוא ויצוא, שחרור הטובין מרשות המכס ועוד. הם אחראים על המסווגים ועל פקידי הרישוי העובדים במחלקה והם אלו שדואגים לתשלום המיסים באופן שיהיה מקובל על שלטונות המס.

הקורס מעניק ידע נרחב בנושאי היתרים והגבלות, חוקי ייבוא וייצוא, מכסים, מע"מ, הובלות אוויריות וימיות ועוד.

תכני הלימוד

מטרת הקורס להעניק ידע נרחב בנושאי היתרים והגבלות, חוקי ייבוא וייצוא, מכסים, מע"מ, הובלות אוויריות וימיות ועוד.

תכנים מרכזיים בקורס:

 • השחקנים בסחר הבינ"ל, השרשרת הלוגיסטית, מסמכים בסחר חוץ
 • מונחי המכר – INCOTERMS 2000
 • הובלה ימית ואמצעי תובלה + שטרי מטען
 • שיטות תשלום בסחר בינלאומי
 • שילוח בינ"ל
 • שיטות תשלום בסחר בינלאומי
 • הסכמי הסחר עליהן חתומה מדינת ישראל
 • תעודות מקור
 • קרנה
 • הובלה אווירית
 • פקודת המכס
 • סמכויות פקידי מכס. קניין רוחני
 • חילוט ועונשין. המכס- תקנות וצווים.
 • מערכת היצוא החדשה
 • פקודת המכס: מנהל ופיקוח, בדיקה רישום וערובה, יבוא טובין, רשימונים, מחסנים רשויים, הערכת
 • סמכויות פקידי מכס. קניין רוחני
 • תעריף המכס ועקרונות הסיווג: פירוט הצו, תוספת ראשונה, נספח לצו טובין
 • חישוב מסי יבוא
 • חוקיות היבוא והיצוא
 • צו יבוא חופשי+ תוספת לצו
 • צו המכס- הסדרת היבוא ואיסור היבוא. דיני רישוי יבוא יצוא וחיקוקים שונים
 • אוטונומיה
 • הסכם פאריז
 • ניהול המכס – אוטונומיה
 • חוק מס קניה
 • תקנות מס קנייה
 • צו מס קנייה
 • תהליכי השחרור מהמכס
 • רשימון לוגי
 • ליקויים ואילוצים
 • 10 שנ"ל ומעלה
 • עובד בחברת סחר בינלאומי תחת סוכן מכס לפחות שנה
 • גיל 18 ומעלה
 • תושב מדינת ישראל

תעודות גמר:

 • מסיימי הקורס יהיו זכאים לתעודה מטעם היחידה ללימודי חוץ.
 • העוברים בהצלחה את בחינות ההסמכה של אגף המכס והמע"מ במשרד האוצר ויעמדו בתנאים שנקבעו, יקבלו תעודת פקיד רישוי מטעם אגף מנהל המכס.

לייעוץ ללא עלות, מלאו את הטופס