קורס סוכני מכס / עמילי מכס

קורס זה יכשיר את המשתתפים להכרות מעמיקה עם רשויות המס והמערכות הרלוונטיות לתחומי המכס, ייבוא וייצא. ההכשרה תעניק ידע נרחב בנושאי הסחר הבינלאומי על כל הבטיו ומורכבותו לטובת התמודדות עם בירוקרטית המכס ואתגרים נוספים אליהם יידרש.

למה ללמוד דווקא אצלנו?

סוכני המכס משמשים כנציגם של היבואנים או היצואנים מול רשויות המכס בכל הנוגע להערכה וסיווג הטובין, הפקת רישיונות יבוא ויצוא, שחרור הטובין מרשות המכס ועוד. הם אחראים על המסווגים ועל פקידי הרישוי העובדים במחלקה והם אלו שדואגים לתשלום המיסים באופן שיהיה מקובל על שלטונות המס.

קורס זה יכשיר את המשתתפים להכרות מעמיקה עם רשויות המס והמערכות הרלוונטיות לתחומי המכס, ייבוא וייצא. ההכשרה תעניק ידע נרחב בנושאי הסחר הבינלאומי על כל הבטיו ומורכבותו לטובת התמודדות עם בירוקרטית המכס ואתגרים נוספים אליהם יידרש.

במסגרת הקורס ילמדו הסטודנטים את נושאי פקודות המכס, היבטים משפטים בסחר חוץ, חוקי המכס, הייבוא וייצוא ועוד. הלימודים יאפשרו למסיימים להשתלב ולמצוא עבודה מתגמלת, מאתגרת ומספקת בתחום.

תכני הלימוד

קורס המכשיר את המשתתפים להכרות מעמיקה עם רשויות המס והמערכות הרלוונטיות לתחומי המכס, ייבוא וייצא. ההכשרה תעניק ידע נרחב בנושאי הסחר הבינלאומי על כל הבטיו ומורכבותו לטובת התמודדות עם בירוקרטית המכס ואתגרים נוספים אליהם יידרש.

תכנים מרכזיים בקורס:

 • הערכת סחורות- הסכם WTO
 • מע"מ ומס קנייה
 • ייבוא אישי
 • חוק מיסים עקיפים
 • הסכמי סחר בינ"ל
 • הובלה ימית ואווירית
 • רשימון היבוא
 • צו תעריף המכס והפטורים
 • מס קניה על טובין
 • פקודת היבוא והיצוא

התקנות והצווים:

 • כללי הערכה של טובין
 • כללי סיווג של טובין
 • כללי שחרור טובין מפיקוח רשות המכס
 • עריכת רשמונים , הגשתם והתרתם
 • דינים הנוגעים לענין רישוי וחוקיות היבוא והיצוא
 • החרמה, חילוט ועונשין
 • הסכמים על אזורי סחר חופשי בין ישראל למדינות אחרות

חיקוקים אחרים, לרבות התקנות והצווים על פיהם:

 • חוק היטלי סחר, התשנ"א – ‎1991
 • חוק מיסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), התשכ"ח-‎1968
 • חוק סוכני המכס , התשכ"ה – ‎1964
 • חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים , התשי"ח-‎1957
 • פקודת סימני סחורות
 • חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – ‎1981
 • חוק איסור הלבנת הון, התש"ס – ‎2000
 • חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – ‎1975 הנחיות לציבור סוכני המכסנוהלי המכסקריאה והבנה של חשבונות מכר ומסמכי סחר וספנות בשפות זרותמונחים ומושגים בגיאוגרפיהנהלים בנקאיים וצורות תשלום בסחר חוץהוראות פקודת הנמלים (נוסח חדש) , התשל"א – ‎1971 ותקנות הנמלים , התשל"א ‎1971מושגים בכלכלה ובמסחר מידות ומשקלות
 • תעודת בגרות
 • רשיון פקיד רישוי מטעם אגף המכס והמע"מ
 • וותק של שנתיים לפחות תחת סוכן מכס בעל וותק של 5 שנים לפחות
 • גיל 23 ומעלה
 • תושב מדינת ישראל

העוברים בהצלחה את בחינות המכס והמע"מ במשרד האוצר ויעמדו בתנאים שנקבעו בחוק,יקבלו תעודת פקיד רישוי מטעם אגף מנהל המכס.

בחינות גמר חיצוניות:

 1. קבלת תעודת סוכן מכס מותנית במעבר של ארבע בחינות והן:
 2. בחינה שבודקת רמת ידיעה כללית בתחום
 3. בחינה במושגי יסוד
 4. בחינה בסיווג טובין
 5. בחינה בהערכת טובין

לייעוץ ללא עלות, מלאו את הטופס