קורס ניהול משאבי אנוש

קורס ניהול משאבי אנוש מעניק כלים פרקטיים לניהול המשאב האנושי בפירמות, ארגונים, ועסקים במגזר הפרטי והציבורי. החל משלב האיתור והמיון, דרך שלב הפיתוח וההדרכה וכלה בשלב הבקרה הכלל ארגונית.

קורס ניהול משאבי אנוש יתמקד בשלושה אשכולות מרכזיים:

 1. ניהול משאבי אנוש – תיאוריה ויישום
 2. הקניית מיומנויות ניהול ותרגולם
 3. היבטים משפטיים בניהול המשאב האנושי

מטרת קורס ניהול משאבי אנוש:

הקניית ידע וכלים לניהול המשאב האנושי בפירמות וארגונים עסקיים במגזר הפרטי והציבורי. החל משלב איתור הצרכים, דרך איתור ומיון המועמדים לתפקידים השונים, קליטתם האפקטיבית בארגון ובהמשך בשלב הערכת ביצועיהם, פיתוחם, הדרכתם, ניהול דפוסי קריירה וכלה בשלב סיום שירותו של העובד בארגון ומדידת אפקטיביות התהליך כולו מן ההיבט האסטרטגי-ארגוני.

 • סקירה היסטורית של מושג העבודה והבניית מושג הארגון
 • אסכולות בניהול והתפתחות פונקציית ניהול משאבי אנוש
 • ניהול אסטרטגי – פונקציית משאבי אנוש בראייה אסטרטגית רווחית
 • התארגנות: היבטים בניהול ארגונים תוך שימת דגש על מנגנוני תיאום, מבנים ארגוניים, קביעת יעדים והשגת מטרות, swot…
 • ניתוח והערכת עיסוקים
 • גיוס, מיון והשמת עובדים
 • סדנה בראיון עובדים
 • הערכת ביצועי עובדים ומתן משוב
 • הדרכת עובדים ופיתוח מנהלים
 • רווחה תעסוקתית
 • הנעת עובדים
 • שיטות לתגמול עובדים
 • ניהול דפוסי קריירה ברמת הארגון וברמת הפרט
 • אתגרים בניהול עובדים – גיוון תעסוקתי
 • הצגה אפקטיבית של נושא
 • ניהול זמן
 • התמודדות עם גורמי לחץ ושחיקה בעבודה
 • תיעול קונפליקטים
 • דיני עבודה ויחסי עבודה
 • הלימודים בקורס כוללים תכנים עיוניים, סימולציות ודיונים קבוצתיים

דרישות הקורס
80% נוכחות בשיעורים
הגשת פרויקט גמר


הסמכה ותעודות
לעומדים בדרישות קורס ניהול משאבי אנוש תוענק תעודת בוגר קורס ניהול משאבי אנוש מהיחידה ללימודי חוץ.

הסטודנטים ממליצים