קורס משולב – קציני ביטחון וחוקרים פרטיים

הכשרה למקצועות בכירים בתחום הביטחון אשר מצריכים שילוב רב במגוון רחב של ידע. הקורס יקנה לבוגריו ידע מקצועי, מעשי ותיאורטי לטובת השתלבות בתחום משמעותי ומאתגר.

 • אנשים המחפשים מקצוע מאתגר ובלתי שגרתי
 • העוסקים בתחום האבטחה ומעוניינים לשדרג את תפקידם

הקורס מכשיר את הסטודנטים לתפקידי חקירות וביטחון בסקטור האזרחי והציבורי, תוך הכרת החוק והמשפט, הקניית ידע בתחומי האבטחה, חקירות ותשאול ובמגוון האמצעים העומדים לרשות החוקר ומנהל האבטחה. כן יוכשרו הסטודנטים להשתלבות מהירה בעבודה לצד הבנה מעמיקה בתוכן הנדרש, ולמעבר הבחינה של משרד המשפטים עד לקבלת הרישיון.

התגברות האתגרים והסיכונים, ברמה מדינית וארגונית, בתחום הביטחון הפיזי והפלילי, מגדילים את הצורך במערכי אבטחה מיומנים ומקצועיים, אשר ערוכים לתת מענה למספר רב של תרחישים. החל ממענה בתחום המדיני-בטחוני, דרך סיכוני ביטחון ואבטחה, וכלה בעבירות פליליות, אישיות או עבירות צווארון לבן. על העוסקים בתחום זה לדעת ולתת מענה בכל הנוגע לאיתור וזיהוי מקדים, מניעה, התארגנות ותגובה נכונה לאירועים בשגרה ובחירום.

כיום נדרשת העסקת קציני ביטחון במגוון ארגונים וחברות: מרכזי בילוי, קניות וספורט, עיריות ורשויות מקומיות, מפעלים, מבני ציבור, רשתות שיווק, מבנים ציבוריים, מתקנים ביטחוניים ועוד. הדרישות מהמקצוע הינן גבוהות ביותר ומחייבות מלבד היכולת הפיזית, גם הכרות מעמיקה והתמחות בנושאים מקצועיים שונים, ידע מעמיק בנושא חוק ומשפט, סמכויות, אתיקה מקצועית כולל הכרה ותפעול אמצעים טכניים גלויים וסמויים, מעקב טכני, ועוד.

חוקרים בכירים במשטרת ישראל, שב"כ, מוסד ועוד.
מפתחי טכנולוגיות מתקדמות בחקירות פרטיות.
שוטרים ובכירים ממערכת הביטחון
מומחים בציוד בילוש ועוד

חטיבה – משפטית

 • חוק ותקנות חוקרים פרטיים, חוק האזנות סתר – השיטה
 • חוק כבוד האדם והגנת הפרטיות – סוגיות נבחרות
 • חוק העונשין + סוגיות נבחרות
 • חוק אבטחה במקומות ציבוריים
 • חוק המרשם הפלילי ותקנות נמלים
 • חוק איסור לשון הרע – הפלילי, האזרחי
 • פקודת סדר הדין הפלילי + פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)
 • הכנה לבחינת משרד המשפטים

חטיבה – מעשית – קציני ביטחון

 • סמכויות וחובות הקב"ט
 • מאפייני ארגוני הטרור והחבלה
 • ניהול משרד קב"ט ונהלים
 • תורת האבטחה
 • הכנת סקרי בטיחות בארגון
 • הפעלת מערך שמירה ואבטחה
 • חברות שמירה ועבודת הקב"ט
 • שת"פ עם גורמי חירום והצלה
 • אבטחה פיזית והיקפית
 • חבלה ומניעת פיגועים
 • יסודות באבטחת אישים
 • אבטחה ובטיחות באירועים

חטיבה- מעשית – חוקרים פרטיים

 • איסוף מודיעין עסקי , מודיעין רשת- תהליך המודיעין, סוגי מקורות
 • גיוס סוכן ויצירת קשר
 • סדנא- תרגילי חקירה, שפת גוף וגרפולוגיה
 • חקירות ביטוח, חקירות נזקי גוף ורכוש, גניבה והונאה
 • חקירת תאונת דרכים – עקרונות ופרקטיקה (ניתוח מקרה בוחן)
 • תרגיל שטח, איסוף ראיות
 • פרופילאות
 • ציוד בילוש-צילום ומצלמות סמויות
 • חקירות כלכליות

היקף הקורס:
100 שעות.

לעומדים בדרישות תוענק תעודה המעידה על סיום התוכנית מטעם היחידה ללימודי חוץ.
ללומדים בשלוחת המכללה האקדמית אשקלון – הקורס מוכר לנקודות זכות לתואר – לעומדים בתנאי הזכאות.
לעומדים בבחינת הרישוי של משרד המשפטים ובתנאי הקבלה – תוענק תעודת חוקר פרטי מורשה.