קורס ממונה בטיחות על העבודה - בשיתוף ארגון הקבלנים סניף אשקלון

ממונה הבטיחות אחראי לייעץ למעסיק בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בכל עניין הנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלו.

למה ללמוד דווקא אצלנו?

 • הסמכה ממשלתית מבוקשת מטעם משרד העבודה והרווחה
 • בית הספר המוביל בארץ למקצועות הבניין, הנדל"ן והתשתיות
 • הקורס בשיתוף ארגון הקבלנים סניף אשקלון

תכני הלימוד

חובת מינוי ממונה על הבטיחות במפעל מפורטת בסעיף 4 בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו 1996:

לא יעסוק אדם כממונה על הבטיחות, ולא יועסק ככזה, אלא אם כן בידו אישור כשירות תקף.

בשנים האחרונות אנו עדים לתאונות רבות במקום העבודה, המתרחשות בשל כשלים טכניים, ליקויי בטיחות ותברואה וטעויות אנוש. מקרים אלו, הביאו לעלייה משמעותית במודעות לחשיבות השמירה על הבטיחות במקום העבודה, וכיום מחויבים המעסיקים להעסיק ממונה בטיחות- איש מקצוע מוסמך בתחום בכל מפעל אשר בו מועסקים מעל לחמישים עובדים. בין אם מדובר בעבודה בגובה, עיסוק בתחום הבנייה או עבודה עם חומרים מסוכנים – הבטיחות בעבודה היא אחד ההיבטים המשמעותיים ביותר לשמירה על חיי אדם.

לימודי ממונה בטיחות, מתמקדת בהקניית כלים ומיומנויות לשיפור ושמירה על תנאים סביבתיים בטיחותיים במפעלים ובאזורים תפעוליים נוספים, בהתאם לתקנות ולחוקים העדכניים ביותר. במסגרת קורס ממונה בטיחות בעבודה נחשפים הסטודנטים למושגי היסוד החשובים בענף, ומשתתפים בסיורים לימודיים במפעלים שונים על מנת להכיר את העבודה בשטח.

 1. מהנדסים ובעלי תואר מוכר בתחום מדעי הטבע, הטכנולוגיה, בעלי וותק של שנתיים לפחות בתחום המקצועי לאחר הזכאות לתואר.
 2. הנדסאים/ טכנאים בעלי וותק של 3 שנים בתחום המקצועי לאחר הזכאות לתואר.
 3. בעלי השכלה שוות ערך להשכלה הנדרשת, שקיבלו אישור ממפקח עבודה ראשי, בעלי ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום המקצועי לאחר הזכאות לתואר.
 4. וועדת קבלה
 • שני מבחני ביניים (70%)
 • מבחן סופי בכתב (70%)
 • מבחן סופי בעל פה (70%)
 • עבודת גמר (70%)
 • חובת נוכחות 80%
 • ועדת הסמכה

תלמיד שלא הצליח במבחן המסכם ו/או בעבודת הגמר רשאי לחזור עליהם פעם נוספת, במועד שלא יעלה על 6 חודשים מהמועד הראשון. תלמיד שנכשל במבחן ההסמכה פעם שנייה יהיה זכאי להיבחן פעם אחת נוספת ובלבד שיקבל אישור לכך מידי מפקח עבודה ראשי.

 • בטיחות וגיהות בעיסוקים תעשייתיים האופייניים בענפים שונים בתעשייה, בחלקאות ובבנייה
 • גידור מכונות בענפי המתכת, העץ ואחרים
 • עבודות בנייה, עבודה בגובה והגנה מנפילות
 • ציוד הרמה וכלי לחץ
 • סיכוני חשמל והגנה מהתחשמלות
 • סיכונים כימיים וגיהות תעסוקתית
 • שינוע וטלטול מטענים והובלת חומרים מסוכנים
 • כיבוי אש ובטיחות אש
 • ארגונומיה
 • סקר מפגעים וגורמי סיכון, תכנית בטיחות מפעלית
 • חוקים ותקנות הקשורים בבטיחות ובגיהות בעבודה
 • גופים העוסקים בבטיחות ופיקוח על הבטיחות בארץ
 • שיטות ואמצעים לארגון וניהול הבטיחות
 • שימושי מחשב – סדנת אינטרנט
 • הגורם האנושי
 • תנאים סביבתיים (רעש, תאורה ואיוורור)

291 שעות לימוד אקדמיות
40 שעות נוספות- פרויקט גמר

לעומדים בהצלחה בכל דרישות הלימוד, כולל פרויקט גמר, תוענק תעודה מטעם משרד העבודה. תעודה זו הינה תנאי למינוי ממונה על הבטיחות בעבודה בארגון.

לייעוץ ללא עלות, מלאו את הטופס