קורס חשב שכר פרקטי

קורס ייחודי המספק למשתתפים יכולת הבנה, ניתוח ומיפוי בעיות לצד היכרות פרקטית עם עולם השכר, מבנה התלוש ויתר התכנים הרלוונטיים.

חשב שכר בכיר מטעם לשכת רואי חשבון – בעלי ניסיון שמעוניינים לשפר את יכולת העבודה ולקבל כלים לניהול מקצועי חכם ויעיל של מחלקת השכר בארגון.
חשב שכר בכיר מטעם לשכת רואי חשבון – חסרי ניסיון שמבקשים להשתלב בשוק העבודה
חשב שכר בכיר מטעם לשכת רואי חשבון – אשר קיבל הסמכה מלשכת רואי חשבון. ולא עבר השתלמויות מדי שנה. ומעוניין לחזור למאגר של לשכת רואי חשבון בישראל.

מס הכנסה:
• מילוי נכון של טופס 101 על נספחיו, תוך פירוט הזיכויים האישיים, הסמכות להענקתם, הטפסים והאישורים הדרושים, בדגש על עדכונים וחידושים.
• כללים והוראות להפקת טופס 101 אלקטרוני על ידי מעסיק (שימוש במערכת שאושרה על ידי רשות המסים).
• מילוי נכון של טופס 161 על נספחיו, חישוב "שכר אחרון" לפני הפרישה, התנאים לחישוב הפטור ע"י המעסיק, חישוב הפטור, חישוב המס המוטל על החלק החייב, אפשרויות העומדות בפני העובד (ניצול הפטור, פריסה אחורה וקדימה של החלק החייב במס, יעוד לקיצבה, רצף פיצויים וכיו"ב) והדרכים למימושן (בדגש על פעולות שעל המעסיק לנקוט בכל מקרה).
• עובדים זרים ומבקשי מקלט:
• העסקת עובדים זרים, מסתננים ומבקשי מקלט – סוגי אשרות – זכויות העובדים וחובות המעסיק.
• נקודות זיכוי, היטל העסקה, פיקדון (לרבות הפקדת פיקדון על ידי מעסיקים עבור עובדים מסתננים).
• הכנסות חייבות במס והכנסות פטורות.
• הוצאות מותרות בניכוי לעובד.

דיני עבודה:
• צווי הרחבה.
• הסכמים קיבוציים והדרך לאתרם.
• חוזי עבודה אישיים.
• הודעה לעובד:
• הודעה לעובד בדבר פירוט תנאי עבודה (לרבות המועדים למסירת ההודעה לעובד ולנער, כהגדרתו בחוק עבודת הנוער).
• הודעה על הפרשת תשלומים בעבור תנאים סוציאליים.
• הודעה על שינוי בתנאי העבודה.
• שעות עבודה ומנוחה – מעבר לשבוע עבודה מקוצר והשלכותיו, עובדי משמרות, הבנה מהי "שעת עבודה רגילה" ומהי "שעה נוספת", דגשים בחישובי שעות נוספות ושעות עבודה במנוחה שבועית.
• דמי מחלה / מחלת בן זוג / מחלת הורה / מחלת ילד / הריון ולידה של בת זוג – זכויות וחובות, בדגש על עדכונים.
• שכר מינימום – השפעת צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה על שכר המינימום / שכר מינימום ענפי.

חוק הגנת השכר:
• ניכויים מותרים משכר עובד.
• תלוש השכר והמועדים לתשלום השכר.
• החלופות למסירת תלושי שכר – בדגש על חידושים (לרבות התנאים והמועדים הנוגעים למסירת תלוש שכר שלא בדרך של דפוס).
• חופשה שנתית – זכויות וחובות על פי חוק ועל פי צווי הרחבה, בדגש על עדכונים (לרבות אלה הנוגעים לימי בחירה).
• עבודת נשים – זכויות לעובדות ולעובדים מכוח חוק עבודת נשים (לרבות זכויות אשה בהיריון ולאחר הלידה, לרבות זכות העובדת להיעדר בתקופה שבה בן זוגה שוהה בשירות מילואים), זכויות בן הזוג – תנאים ואופן מימוש הזכויות.
• חוק פיצויי פיטורים ותקנותיו, לרבות הזכות לפיצויי פיטורים, אופן חישוב השכר הקובע, תשלום מלא או השלמת פיצויי פיטורים במקרים השונים, חישוב הפיצויים בצורות העסקה שונות, בדגש על החידושים האחרונים (לרבות הלכת י.ב שיא משאבים בע"מ).
• חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות – הדגשים פרקטיים, לרבות אופן חישוב הפיצוי שיש לשלם לעובד במקרה של פיטורים ללא מתן הודעה מוקדמת.
• החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ותקנותיו – הכרת הנהלים, ההנחיות והליכי האכיפה (המחשה באמצעות דוגמאות עדכניות של עיצומים שהוטלו על מעסיקים).

ביטוח לאומי:

• הכנסות חייבות בדמי ביטוח והכנסות פטורות.
• גמלאות הביטוח הלאומי, בדגש על תקופות אכשרה ותנאים לקבלתן.
• דגשים בחישוב הזכאות לדמי מילואים (דרך חישוב תגמולי המילואים לאור החוזרים האחרונים של המוסד לביטוח לאומי).
• תשלום נוסף והפרשים – לרבות השפעתם על דמי הביטוח ועל גמלאות המשתלמות לעובד ולרבות אופן ההתייחסות לסכומי הבראה וביגוד המשולמים לעובד מספר פעמים בשנה.
קופות גמל / הסדרים פנסיוניים /

קרנות השתלמות:
• סוגי קופות הגמל.
• חובות מעסיקים להפריש עבור עובדיהם מכוח צווי הרחבה שונים, הסכמים קיבוציים וחוזים אישיים.
• הפרשות מותרות לקופות גמל, בדגש על חידושים (כמו תקרות ההפרשה למרכיב הפיצויים).
• חובות הפרשה בתקופות היעדרות.
• מועדים לתשלום.
• הממשק האחיד / כללי הדיווח לקופות הגמל.
• יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים – הסבר כללי ותמצית הנחיות.

קריאת תלוש שכר
לקרוא ולהסביר תלוש שכר, לאתר ליקויים בתלוש, לקרוא דוח נוכחות לצד יכולת הגדרת רכיבי שכר וביצוע חשבות שכר מעשית.

הקורס כולל  6 מפגשים מהשעה 17-21 סה"כ 32 שעות אקדמיות  

מבט מבפנים על הקמפוסים שלנו

חממת פיתוח קריירה

היחידה ללימודי חוץ מפעילה חממת דורשי עבודה מהמתקדמות בארץ.

במסגרת החממה יהנו המשתתפים מכנסי מעסיקים, מועדוני נטוורקינג אשר משלבים פגישות לא פורמליות עם מעסיקים וארגונים, סדנת כלים מתקדמים בחיפוש עבודה הכוללת הכרות מעמיקה עם כלים מתקדמים במודיעין עסקי, טכנולוגיות בחיפוש עבודה במדיה, יצירת בידול ושונות בחיפוש מקוון, חשיבה פורצת דרך ועוד.

Call Now Button
We Are Here For You

We care about your experience. Fill in your details and we'll contact you shortly.

שלב שני: יש למלא טופס לוועדת קבלה לזכייינות

עברת את הוועדה ברמת הרעיון אבל עוד אין מוצר – במידה והוועד המנהל אהב את הרעיון, נפיק עבורך את הקורס.

עברת את וועדת קבלה והוועד המנהל אישר את הקורס המצולם – מעתה אתה חלק מהיחידה ללימודי חוץ תחת החבילה שתתאים למוצר ולך.