קורס הנהלת חשבונות סוג 3

קורס מקצועי ומעמיק המרחיב את ידיעתם של בוגרי הנהלת חשבונות סוג 1+2 בתחום ניהול הכספים והנהלת החשבונות.

למה ללמוד דווקא אצלנו?

תכני הלימוד

קורס הנהלת חשבונות סוג 3 – תכני הלימוד

 • חברה
 • מניות
 • הנפקת מניות
 • קרנות הון ועודפים
 • דוח ייעוד רווחים
 • הנפקת אגרות חוב
 • מעבר לשותפויות
 • התחייבויות תלויות +אירועים
 • יעודות, עתודות
 • השקעה בנ"י לזמן קצר
 • השקעה בנ"י לזמן ארוך
 • מימון
 • קניות ומכירות בתשלומים וחכירות לזמן ארוך
 • הטיפול החשבונאי במיסים על הכנסה
 • מרכז וסניפים
 • בסיסי דיווח ושחזור חשבונית
 • יסודות ביקורת החשבונות
 • ניתוח דוחות כספיים.
 • דוח תזרים מזומנים
 • תקינה חשבונאית
 • חשבונאות מעשית ממחושבת

הנהלת חשבונות סוג 3 – תכנית הלימודים:
214 שעות לימוד אקדמאיות

תנאי קבלה:
1. תעודת מנהל חשבונות סוג 2 (מתקדם) או תעודת מנהל חשבונות סוג 2 הישן
2. וועדת קבלה.

בחינות:
1. בחינה עיונית הנה"ח סוג 3 חשבונאות פיננסית ויסודות ביקורת החשבונות
2. בחינה מעשית חשבונאות מעשית ממוחשבת (ראשי).

תעודות גמר:
1. תעודת גמר מנהל חשבונות סוג 3 (ראשי)
2. תעודת מקצוע מנהל חשבונות סוג 3 (הקיים).

לייעוץ ללא עלות, מלאו את הטופס

שלב שני: יש למלא טופס לוועדת קבלה לזכייינות

עברת את הוועדה ברמת הרעיון אבל עוד אין מוצר – במידה והוועד המנהל אהב את הרעיון, נפיק עבורך את הקורס.

עברת את וועדת קבלה והוועד המנהל אישר את הקורס המצולם – מעתה אתה חלק מהיחידה ללימודי חוץ תחת החבילה שתתאים למוצר ולך.