קורס בודק שכר מוסמך

הקורס יקנה ידע רב לסטודנטים בתחום ובתהליכי העבודה הנדרשים, לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות, תשאול, חקירה, פיקוח וביקורת בחשבות שכר. דיני עבודה, הסכמים קיבוציים, זכויות עובדים, מערכות שכר ובכללי האתיקה הנדרשים.

למה ללמוד דווקא אצלנו?

תכני הלימוד

תפקידו של בודק השכר הינו לערוך בדיקות תקופתיות במקומות עבודה עתירי כוח אדם (שמירה ואבטחה, ניקיון, הסעדה ועוד ) על מנת לוודא התאמת תנאי העבודה והשכר של עובדים למשפט העבודה בישראל .לקבלן הנותן השירות באמצעות עובדיו.

התפקיד כולל, בין היתר, בדיקות חוזה עבודה, מערכת שכר, תשאול עובדים, כתיבה והגשת דוח למזמין השירות, מתן עדות מומחה בבית המשפט.

ההכשרה מתאימה לעוסקים בתחום השכר, המעוניינים לשדרג את שכרם ומעמדם התעסוקתי.
בודק השכר נדרש לידע רב בתחום  ובתהליכי העבודה הנדרשים, לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות, תשאול, חקירה, פיקוח וביקורת בחשבות שכר. דיני עבודה, הסכמים קיבוציים, זכויות עובדים, מערכות שכר ובכללי האתיקה הנדרשים.

 • רואה חשבון
 • יועצי מס
 • עורך דין
 • חשב שכר
 • מבקר פנים
 • כלכלן / מפקח עבודה
 • דיני מס הכנסה וביטוח לאומי
 • כולל תרגול מעשי
 • חוקי עבודה ודיני עבודה
 • תמחיר כוח אדם
 • מערכות שכר
 • ביטוח פנסיוני
 • הנהלת חשבונות
 • יסודות הביקורת
 • תשאול וחקירה
 • בדיקה, בקרה, פיקוח וביקורת
 • דוח בדיקת שכר
 • תרגיל מסכם
 • מקצועות תומכים
 • אתיקה מקצועית
 • כישורי עבודה
 • שוק העבודה

שעות אקדמיות: 48

נושאי מפגשים:

 • תשאול וחקירה
 • בדיקה, בקרה, פיקוח וביקורת
 • דוח בדיקת שכר
 • אתיקה מקצועית
 • פרויקט גמר

דרישות כניסה:
1. רואה חשבון אשר עסק בראיית חשבון או בחשבות בהיקף עבודה נדרש, כמפורט בסעיף 12
בתקנות האכיפה של דיני העבודה )בודק שכר מוסמך( התשע"ז 2017- )ר' נספח ב'
2. ועדת קבלה.

שעות אקדמיות: 150

נושאי מפגשים:

 • רציונל ונושאים רלבנטיים לתפקיד, מרכיביהם וההבחנה ביניהם
 • חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התש"ע- 20102 1
  בודק שכר ישמש "הזרוע הקדמית" של המעסיק אצל הקבלן (מעין "משגיח כשרות" לנושא שכר)
 • תפקיד בודק שכר מוסמך
 • דיני מס הכנסה וביטוח לאומי – כולל תרגול מעשי
 • חוקי עבודה ודיני עבודה
 • תמחיר כוח אדם
 • מערכות שכר
 • ביטוח פנסיוני
 • הנהלת חשבונות
 • יסודות הביקורת
 • תשאול וחקירה
 • בדיקה, בקרה, פיקוח וביקורת
 • דו"ח בדיקת שכר
 • תרגיל מסכם
 • אתיקה מקצועית
 • כישורי עבודה
 • שוק העבודה

דרישות כניסה:

1. בעל תעודה של חשב שכר שבידו תעודת גמר קורס חשבי שכר שהעניקו האגף להכשרה או לשכת רואי החשבון בישראל ,אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק בחשבות שכר בהיקף עבודה נדרש;
או רואה חשבון אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק בראיית חשבון או בחשבות בהיקף עבודה נדרש, 2( ו- ( או שוכנעה שערב תחילתן של תקנות אלה ערך במסגרת עיסוקו בבדיקות לפי סעיפים 27
33 )ב() 4( לחוק במשך 12 חודשים לפחות; או עורך דין, אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק בדיני עבודה במשרה בהיקף עבודה נדרש; או מבקר פנימי, כמשמעותו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב- 1992 , אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק במסגרת עיסוקו בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה בהיקף עבודה נדרש;
או יועץ מס אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק במסגרת עיסוקו בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה בהיקף עבודה נדרש; או כלכלן, או מי ששימש בעבר מפקח עבודה– אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק במסגרת עיסוקו
בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה בהיקף עבודה נדרש. ובהתאם לתקנות.

2. ועדת קבלה -ראיון, הצגת אישורי השכלה, הכשרה מקצועית, וותק מקצועי.

לייעוץ ללא עלות, מלאו את הטופס

שלב שני: יש למלא טופס לוועדת קבלה לזכייינות

עברת את הוועדה ברמת הרעיון אבל עוד אין מוצר – במידה והוועד המנהל אהב את הרעיון, נפיק עבורך את הקורס.

עברת את וועדת קבלה והוועד המנהל אישר את הקורס המצולם – מעתה אתה חלק מהיחידה ללימודי חוץ תחת החבילה שתתאים למוצר ולך.