קורס עוזר בטיחות - קמפוס ירושלים

למנהלי עבודה באתרי בנייה

פתיחה באפריל-מאי 2019

החל מחודש יולי 2019 חובה להעסיק עוזר בטיחות בכל אתר בנייה שמבנהו גבוה מ- 7 מטר ושטח המבנה עולה על 1000 מ"ר ו/או בכל אתר בו מבוצעת בנייה שמפקח עבודה אזורי הורה על כך.

הסמכה זו, המוכרת על ידי מנהל הבטיחות והגהות התעסוקתית, נועדה להכשיר עובדים מתחום הבניין, בעלי ותק מתאים, לשמש כעוזרי בטיחות מוסמכים בבניין. ההכשרה תתקיים בכפוף לאישור מנהל הבטיחות והבריאות

תנאי הקבלה
על המועמד להיות מעל גיל 18 | בעל ניסיון של שנתיים לפחות בעבודות בניה או בניה הנדסית – יש להוכיח את הותק באמצעות הצהרת מעסיקים | בעל אישור תקף המעיד על השתתפותו בהדרכת עבודה בגובה | ועדת קבלה

מתכונת ההכשרה
משך ההכשרה 45 שעות לימוד אקדמיות
-הלימודים יתקיימו במתכונת ערב, בימים ראשון ושלישי בין השעות 17:00-21:15 (יום סיור יתקיים במהלך שעות היום)
-הלימודים יתקיימו בקמפוס היחידה ללימודי חוץ בירושלים, רח' בית הדפוס 30, מרכז ספיר קומה 2.

בחינה סופית – 40 שאלות. ציון עובר 70.
עמידה ב 100% נוכחות.

מחיר מלא- 2900 ₪ הנחות עד 1000 ₪ לחברי ארגון הקבלנים ירושלים והסביבה, לקבוצות ולבוגרי היחידה ללימודי חוץ.
לחברים בקרן לעידוד ענף הבנייה- ניתן להגיש בקשה לסיוע במימון ההכשרה- עד 75% מימון, באמצעות אתר הקרן. המעוניינים בבירורים יכולים לפנות לרחלי – 050-6621116

תפקיד עוזר הבטיחות ואחריותו לפי הדין  |  תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)  |  ציוד מגן אישי  |  עבודה בגובה  |  כלים טעוני בדיקה  |  משטחי עבודה, פיגומים, גידורים ודרכי גישה  |  רשימת התיוג  |  סיור באתר בניה בליווי מנהל עבודה   דילמות מרכזיות בתפקידיו של מנ"ע ועוזר הבטיחות  |  חזרה כללית והכנה למבחן  | מבחן מסכם

בוגרי ההכשרה העומדים בחובותיה, יקבלו תעודת בוגר קורס בטיחות מטעם מנהל הבטיחות והיחידה ללימודי חוץ

לייעוץ ללא עלות, מלאו את הטופס

מועדי הפתיחה: מתכונת ערב 28.04.19 (בכפוף למינימום נרשמים ולאישורי מנהל הבטיחות)