סקר שביעות רצון

כדי לשפר את איכות ההוראה ביחידה ללימודי חוץ, הנכם מתבקשים לחוות דעתכם על הקורסים והתרגילים שאתם לומדים בהם. לשיפוטכם האישי נודעת חשיבות רבה בשיפור רמת ההוראה.