שם הקורס: ניהול פרויקטים בבנייה

שיעורים מצולמים

ניהול פרויקטים, דני חייט, סרטון 1

שיעור ראשון, ססמא: YEHIDA37

שיעור שני, ססמא: YEHIDA33

שיעור שלישי, ססמא: YEHIDA33

מנהלי פרוייקטים בבניה 24-1-19 המשך קריאת תוכניות, ססמא: YEHIDA30

ניהול פרוייקטים בבניה, 7-2-19, שלד, ססמא: YEHIDA36

מערכות בבניין, ססמא: YEHIDA38

טכנולוגיות בניה, ססמא: YEHIDA398

מאמרים ומצגות בחלוקה למרצים

וידאו שיעור 3.1.19
https://vimeo.com/310635347
ססמא: YEHIDA37

וידאו שיעור 10.1.19
https://vimeo.com/310952553
ססמא: YEHIDA33

וידאו שיעור 17.1.19
https://vimeo.com/312304033
ססמא: YEHIDA33

תוכן לשונית