טופס בדיקת נוכחות

נוכחות מנהלי פרויקטים ירושלים – 27.8.17