סטודנטים ביחידה ללימודי חוץ - טופס משוב

שלום רב, נשמח לכמה דקות מזמנך לסקר קצר שעורכת היחידה ללימודי חוץ: