מסלול הכנה לבחינות מועצת רואי חשבון

היחידה ללימודי חוץ- המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ר"ג, בשיתוף האקדמיה לפיננסים מבית BDO המסלול המוביל בישראל בלימודי פיננסים!

למה ללמוד דווקא אצלנו?

המסלול מאפשר ללומדים, בוגרי תואר ראשון בחשבונאות: בעלי תואר או זכאות לתואר, לגשת ל 5 בחינות חיצוניות, באמצעות קורסים מתקדמים וממוקדים להכנה לבחינות.

ההכשרה תעניק לסטודנטים כלים ליישום החומר הנלמד, תוך שימוש מושכל בספר החוקים בבחינה.

בהכשרה ניתן דגש על חידוד ההבנה וההיגיון העומד בבסיס החוקים הנלמדים, שלבים ושיטות לפתרון שאלות, תוך עמידה בלוחות זמנים

תכני הלימוד

מטרת ההכשרה:

 1. הבניית מסגרת לימודית מובנית ומתוכננת מראש, של כל הנושאים לבחינה
 2. תרגול יעיל, ממוקד ואיכותי
 3. מתן יחס אישי לכל סטודנט והתאמת ההוראה לקשיים נפוצים של סטודנטים
 4. העמקה בסוגי שאלות, מענה נכון לכל שאלה והתמודדות עם פרמטר הזמן
 5. סימולציות בחינות בזמן אמת ותרגול שאלות מבחינות קודמות
 6. הקורס מסתיים מספר שבועות לפני מועד הבחינה על מנת לאפשר תרגול עצמי נוסף ואופציה למפגשי חיזוק.

רשימת הקורסים:

מיסים א, פיננסית א, מיסים ב, פיננסית ב וביקורת מתקדמת.

מפרט הקורסים:

 1. קורס הכנה ממוקד לבחינת מועצת רואי החשבון בדיני מסים א.

מתכונת הקורס

 • 8 מפגשים בני 4 שעות כל אחד (סה"כ 40 שעות לימוד (, אשר נפרסים על פני כחודשיים של לימודים- מתוכם שבועיים אחרונים מוקדשים ללימוד עצמי ותרגול תוך ליווי מקצועי אישי מהמרצה.
 • מרתון תרגול מסכם בן 10 שעות מלאות הכולל סקירה תמציתית של עיקרי החומר התיאורטי לרבות חקיקה רלוונטית והקדשת מרבית הזמן לתרגול מעשי של שאלות ממבחני מועצה תוך שימת דגש על תרגול ממוקד תוך עמידה בזמנים.
 • בנוסף תינתן האפשרות להציף שאלות במהלך כל הקורס באתר הקורס, שם ניתן יהיה לקבל מענה שוטף על שאלות במהלך כל הקורס ועד בחינת המועצה.

נושאי הלימוד

 • הכנסות ופטורים
 • הוצאות
 • קיזוז הפסדים
 • מיסוי תאגידים
 • רווח הון ושוק ההון
 • מיסוי היחיד וקופות גמל
 • ביטוח לאומי
 • מבוא למיסוי בינלאומי
 • מרתון תירגול מסכם
 1. קורס הכנה ממוקד לבחינת מועצה בדיני מסים ב'- הכנה לבחינת מועצת רואי החשבון

מתכונת הקורס

 • 9 מפגשים בני 4 שעות כל אחד (סה"כ 36 שעות לימוד מלאות) שנפרסים על פני כחודשיים של לימודים- מתוכם שבועיים אחרונים מוקדשים ללימוד עצמי ותרגול תוך ליווי מקצועי אישי מהמרצה.
 • מרתון תרגול מסכם בן 10 שעות מלאות הכולל סקירה תמציתית של עיקרי החומר התיאורטי לרבות חקיקה רלוונטית והקדשת מרבית הזמן לתרגול מעשי של שאלות ממבחני מועצה תוך שימת דגש על תרגול ממוקד תוך עמידה בזמנים.
 • בנוסף תינתן האפשרות להציף שאלות במהלך כל הקורס באתר הקורס, שם ניתן יהיה לקבל מענה שוטף על שאלות במהלך כל הקורס ועד בחינת המועצה.

נושאי הלימוד

 1. חוק מע"מ
 2. חוק מיסוי מקרקעין
 3. הליכי שומה, הליכי גבייה וניהול ספרים
 4. מיסוי בינלאומי
 5. מיסוי קבלנים ומיסוי עבודות ארוכות טווח
 6. הקצאת מניות לעובדים – סעיף 10
 7. מיסוי מלכ"רים ומוסדות ציבור
 8. חוק עידוד השקעות הון
 9. שינוי מבנה ומיזוג- סעיפים 103-105
 10. מרתון מסכם

 

 1. קורס הכנה ממוקד לבחינת מועצה בחשבונאות פיננסית א'- הכנה לבחינת מועצת רואי החשבון

מתכונת הקורס

 • הקורס בנוי מ 10 מפגשים בני 4 שעות כל אחד (סה"כ 40 שעות לימוד מלאות) שנפרסים על פני כחודשיים של לימודים.
 • מפגש מרתון בן 10 שעות לימוד מלאות המוקדש ללימוד עצמי ותרגול תוך ליווי מקצועי אישי מהמרצה.
 • סקירה תמציתית של עיקרי החומר התיאורטי לרבות תקינה רלוונטית והקדשת מרבית הזמן לתרגול מעשי של שאלות ממבחני מועצה תוך שימת דגש על תרגול ממוקד תוך עמידה בזמנים.
 • בנוסף תינתן האפשרות להציף שאלות במהלך כל הקורס ולקבל לקבל מענה שוטף על שאלות במהלך כל הקורס ועד בחינת המועצה

נושאי ההכשרה

מכשירים פיננסיים
רכוש קבוע נדל"ן להשקעה
דוח על תזרימי מזומנים
ירידת ערך נכסים + נכסים בלתי שוטפים המוחזקים למכירה
מסים נדחים
חוזי הקמה, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים
חכירות
דיווח כספי לדוחות ביניים, אירועים לאחר תאריך המאזן
מלכ"ר, נכסים בלתי מוחשיים
היוון עלויות אשראי
מרתון מסכם

 1. קורס הכנה ממוקד לבחינת מועצה בחשבונאות פיננסית מתקדמת- הכנה לבחינת מועצת רואי החשבון

מתכונת הקורס

 • הקורס בנוי מ 12 מפגשים בני 6 שעות כל אחד (סה"כ 40 שעות לימוד מלאות) שנפרסים על פני כחודשיים של לימודים.
 • 4 מפגשי מרתון בני 12 שעות מלאות כל אחד, המוקדש ללימוד עצמי ותרגול תוך ליווי מקצועי אישי מהמרצה.
 • סקירה תמציתית של עיקרי החומר התיאורטי לרבות תקינה רלוונטית והקדשת מרבית הזמן לתרגול מעשי של שאלות ממבחני מועצה תוך שימת דגש על תרגול ממוקד תוך עמידה בזמנים.
 • בנוסף תינתן האפשרות להציף שאלות במהלך כל הקורס ולקבל לקבל מענה שוטף על שאלות במהלך כל הקורס ועד בחינת המועצה
 1. קורס הכנה ממוקד – שכולו תרגול- לבחינת מועצה בביקורת מתקדמת- הכנה לבחינת מועצת רואי החשבון

למי מיועד הקורס?

 1. לסטודנטים אשר מרגישים כי יודעם או יכולים ללמוד בכוחות עצמם את החומר לבחינה, אך זקוקים ליד מכוונת בכל הנוגע למיצוי הנקודות בשאלות.
 2. לאנשים שרוצים להשקיע את רוב הזמן ביישום ותרגול החומר ולא בשמיעה פסיבית להרצאות תאורטיות.
 3. ובעיקר למי שרוצה לעבור בהצלחה את המועד הקרוב, לטובת מעבר סופי של הבחינה.

מטרת הקורס

 1. הבניית מסגרת לימודית מובנית ומתוכננת מראש, של כל הנושאים לבחינה
 2. תרגול יעיל, ממוקד ואיכותי
 3. מתן יחס אישי לכל סטודנט והתאמת ההוראה לקשיים נפוצים של סטודנטים
 4. העמקה בסוגי שאלות, מענה נכון לכל שאלה והתמודדות עם פרמטר הזמן
 5. סימולציות בחינות בזמן אמת ותרגול שאלות מבחינות קודמות
 6. הקורס מסתיים מספר שבועות לפני מועד הבחינה על מנת לאפשר תרגול עצמי נוסף ואופציה למפגשי חיזוק.

מהלך המפגשים

 1. לימוד תמצית החומר (אחרי שקראתם בבית את הסיכום המורחב)
  2. קבלת טיפים להתמודדות מוצלחת עם השאלות בזמן אמת.
  3. הדגמה של יישום הטיפים של שאלות מועצה ותרגול מעשי בכיתה של שאלות מועצה וקבלת פידבק אישי מהמרצה.
  4. רשימת שאלות לתרגול עצמי בבית בכל נושא ונושא.

מתכונת הקורס

 • 6 מפגשים שבועיים בני 6 שעות מלאות בשעות הערב
 • סקירה תמציתית של עיקרי החומר התאורטי לרבות תקינה רלוונטית והקדשת מרבית הזמן לתרגול מעשי של שאלות ממבחני מועצה ומקורות נוספים למיקסום הציון בכל שאלה ושאלה.

חומרי עזר בקורס:

 • פילוח שאלות לפי נושאים שהופיעו מבחני מועצה בביקורת
 • סיכום תמציתי של עיקרי החומר בכל אחד מהנושאים הנלמדים.
 • תכנית לימודים מובנת מומלצת.
 • ליווי צמוד ומענה על השאלות בפורום במהלך הקורס ועד הבחינה.
 • מרתון תרגול לקראת בחינה בן 10 שעות מלאות

בראשיתו של הקורס, יקבלו הסטודנטים תכנית עבודה מומלצת עד לבחינה, הכוללת:

 1. הספק שבועי מומלץ
 2. רשימת נושאים

חומרי עזר בקורס

 • חוברת מבחנים לצורך תרגול במהלך השיעורים ובבית.
 • חוברת עזר עם סיכום תמציתי של כל החומר הנלמד.
 • ליווי צמוד במהלך הקורס ומענה על שאלות מקצועיות.
 • פורום דיונים שוטף עם מענה מקצועי מהמרצה לשאלות שוטפות.

פרטים נוספים

רכזת אקדמית- יוליה לוי, רו"ח- מנהלת חטיבת לימודי ראיית חשבון הכנה לבחינות מועצת רו"ח בישראל. רו"ח מוסמכת בישראל וארצות הברית, בעלת תואר ראשון בכלכלה חשבונאות וניהול מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני בחשבונאות (התמחות ב-IFRS) מאוניברסיטת בר אילן. מייסדת המכון הישראלי לחשבונאות ויעוץ כלכלי בישראל. יוליה מרצה לפיננסים בקורסי דירקטורים ויזמים, מלמדת חשבונאות פיננסית, ומכינה לכל בחינות מועצת רואי חשבון מזה 6 שנים.

אחוזי מעבר – אחוזי המעבר של בוגרי האקדמיה לפיננסים בבחינות ההכנה למבחני מועצת רו"ח הם מהגבוהים בישראל. ב 2 הסמסטרים האחרונים בפיננסית ב' אחוזי המעבר עמדו על 97%.

בוגרים – למסלולי ההכנה מעל 10,000 בוגרים

קורסים מצולמים – כל קורסי הרישיונות מצולמים. הסטודנטים יקבלו גישה לצפייה מהבית בקורסים בהם לומדים.

ספרי לימוד ואתרי תרגול– הלומדים יקבלו ספרי לימוד בכל המקצועות הנדרשים לבחינות. הספרים מקיפים ומספקים הסברים על החומר הנדרש לבחינות בצורה בהירה ופשוטה.

לייעוץ ללא עלות, מלאו את הטופס