– שיתוף פעולה ייחודי בין התאגדות העסקים ומועדון הצרכנות ALL CLUB –

עד להכשרות מקצועיות, לבעלי עסקים בלבד!

עד להכשרות מקצועיות, לבעלי עסקים בלבד!

ההכשרות המקצועיות:

קורסים בהסמכה בינלאומית:

מותנה באישור ועדת מלגות | לבעלי עסקים ועובדים קבועים (מעל שנתיים ותק בעסק לטובת חניכה ושדרוג הידע בעסק

2
עיגול-היחידה