קורס מזכירות רפואית משולב

4 תעודות בקורס 1 - קורס מזכירות רפואית, מזכירות ביטוח, מזכירות משפטית ומזכירות בכירה.

  • אחוזי המעבר של מזכירות רפואית אצלנו מעל 97 אחוז!
  • הכשרה במוסדות רפואיים, ציבוריים ופרטיים
  • תעודה יוקרתית – בפיקוח משרד הכלכלה
  • מקצוע נדרש עם אפשרויות תעסוקה נרחבות

8.18 // מקומות אחרונים

שלוחת אשקלון

7.18 // מקומות אחרונים

שלוחת רחובות

7.18 // מקומות אחרונים

שלוחת אשקלון

5.18 // כיתה מלאה

שלוחת רחובות

2.18 // כיתה מלאה

שלוחת אשקלון