מבחן מזכירות מואץ מועד ב

הנחיות:
לתשומת לבך, לפנייך 65 שאלות, עלייך להשיב על כולן.
כל תשובה מזכה אותך ב-1.5 נקודות.
אנא קראי היטב את השאלות והתשובות טרם המענה על המבחן, שימי לב שהשבת על כל השאלות טרם סיום המבחן. יש לבחור את התשובה הנכונה, או התשובות הנכונות.

בהצלחה!

1 . בתי החולים הציבוריים במדינת ישראל הינם בתי חולים ממשלתיים בלבד.
2 . עובדת סוציאלית:
3 . מקצוע פארארפואי:
4 . ביטוח לאומי גובה תשלום חודשי של:
5 . המוסד לביטוח לאומי הגוף הציבורי הממונה על:
6. תפוסת מיטות בבתי החולים הציבוריים הכוונה ל:
7 . מעבר בין קופות החולים
8 . פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי:
9 . סל שירותי הבריאות מאשר תרופות כרוניות לכלל ניצולי השואה במדינת ישראל.
10 . טעות של רופא ברשומה רפואית של חולה מצריכה:
1 . תיקים הופכים להיות רדומים לא פעילים 20 שנים מפעם אחרונה שהחולה היה מאושפז בבית החולים:
12 . יש לשמור על ספר לידות 100 שנים מהרישום האחרון.
13 . לא ניתן לקבל לחדר המיון קטין המגיע ללא מלווה
14 . רשאים לקבל מידע רפואי על מטופל ללא טופס ויתור על הסודיות הרפואית, )סמני בעיגול את התשובות הנכונות(:
15 . טופס חובה בסיסי בתיק אשפוז של חולה:
16 . בדיקת אולטראסאונד נקראת גם סונוגרפיה
17 . בדיקת חום לתינוק בן יומו תתבצע
8 . כאשר נרשמת האבחנה CARCINOMA בסיכום המחלה של החולה יש להעביר העתק:
19 . תקציבי המוסד לביטוח לאומי הם:
20 . ע"פ חוק ביטוח בריאות ממלכתי, קופות החולים חייבות:
21 . אחוז תפוסת מיטות בבתי חולים מצביע על מס' ימי האשפוז שהיו בפועל
22 . אבחנה מבדלת – הכוונה לאבחנה הסופית של החולה
23 . מי רשאי לחתום על טופס ויתור על סודיות רפואית?
Constipation .24 הכוונה ל:
25 . מר כהן עבר אירוע מוחי באמצע הרחוב, הטיפול במר כהן יתחיל:
26 . מהו חולה מתאשפז?
27 . המכתב אותו יקבל המטופל בעת שחרורו מאשפוז:
28 . דופק איטי BRADICARDIA
29 . מהו חולה אלקטיבי?
30 . המושג History of– H/O מבטא:
31 . הגורמים למחלות הם:
32 . מהי הסכמה מכללא?
33 . חוק הגנת הפרטיות אומר:
34 . החוק מחייב לשמור על תיק אשפוז של חולה:
35 . Malignant tumor הכוונה ל:
36 . פקודת בריאות העם ותקנות בריאות העם קבעו מהן המחלות שיש לדווח עליהן:
37 . מהי רשומה של חולה אמבוטלטורי?
38 . Anterior
39 . מהו דו"ח תנועת חולים ?
40 . I.C.D - International classification of disease
41 . כאשר מתקבל חולה לביה"ח במצב קשה ומוגדר כשעת חרום:
42 . TERMINAL DIGIT
43 . סמני בעיגול את המשפטים הנכונים מבין המשפטים הבאים:
44 . סמני בעיגול את המשפטים שאינם נכונים מבין המשפטים הבאים:
45 . סמני את המשפט הנכון מבין המשפטים הבאים:
46 . הדבקה מאיידס נגרמת ע"י
7 . ע"פ חוק גנזך ומנהל תיקי אשפוז יש לשמור על העתק של תעודה רפואית – 10 שנים.
48 . מטרת סימול אבחנות הינה:
49 . אבחנה עיקרית היא:
50 . מצב חרום בביה"ח :
51 . מי כותב את סיכום האשפוז של החולה?
52 . פסול דין הינו אדם:
53 . מתי יש צורך בחתימה על טופס וס"ר?
54 . סודיות רפואית לאחר פטירת המטופל חלה:
55 . גילוי מוקדם של מחלת הסרטן
56 . חיסונים הקיימים במערכת הבריאות:
57 . מהי הסכמה מפורשת?
58 . מהם עקרונות האתיקה הרפואית:
59 . Gastroenterology
60 . . AIDS
61 . בדיקה רקטלית
62 . סכרת
63 . חיסוני ילדים המומלצים ע"י משרד הבריאות
64 . מלנומה של העור מטופלת ב:
65 . בדיקת PSA לגילוי מוקדם של סרטן הערמונית נלקחת באופן קבוע בגברים מעל גיל 50
Call Now Button

שלב שני: יש למלא טופס לוועדת קבלה לזכייינות

עברת את הוועדה ברמת הרעיון אבל עוד אין מוצר – במידה והוועד המנהל אהב את הרעיון, נפיק עבורך את הקורס.

עברת את וועדת קבלה והוועד המנהל אישר את הקורס המצולם – מעתה אתה חלק מהיחידה ללימודי חוץ תחת החבילה שתתאים למוצר ולך.