לימודי שמאות מקרקעין

קורס שמאות מקרקעין – ההכשרה המקיפה בישראל למקצוע נדרש ומתקדם בתחום הנדל"ן

למדו מהמרצים הטובים בישראל, כיצד להצליח בתחום מבוקש

קבלו את הידע המקצועי הנדרש להקמת עסק או השתלבות כשכירים

לאחר ההכשרה תוסמכו חוקית, לקבוע את שוויו של כל נכס נדל"ן

למה ללמוד דווקא עכשיו?

0 דירות
הינו היעד התכנוני עד שנת 2040, על פי המועצה הלאומית לכלכלה!

למה ללמוד דווקא אצלנו?

שמאות מקרקעין - איך אתם רוצים ללמוד?

למידה פרונטלית בקמפוסים מפוארים, למידה מרחוק באמצעות כלים מתקדמים, או גם וגם. כל האפשרויות פתוחות בפניכם.

מסלול ההכשרה כולל 12 קורסים שונים

תכנון ובנייה - יסודות התכנון העירוני

תכנון ובניה – דיני התכנון העירוני

יסודות הנדסת בנין והנדסה אזרחית

דינים - חוק המקרקעין וחוקים נוספים

יסודות מדידה ומיפוי

מיסוי מקרקעין ומסים אחרים

סטטיסטיקה

יסודות המימון

יסודות בחשבונאות וניתוח דוחות כספיים

יסודות הכלכלה חלק א: מיקרו כלכלה ומקרו כלכלה

יסודות הכלכלה חלק ב: כלכלה עירונית

מבוא לתורת השמאות והכנה לבחינות

תכני הלימוד בהכשרה

 • בעלי תארים רלוונטיים בתחום הכלכלה, משפטים והנדסה:
 • המעוניינים לשדרג את עצמם מקצועית
 • המעוניינים להשתלב בתחום

תפקידו של שמאי המקרקעין הוא לחוות דעה על שווי נכסים וקרקע בשוק הנדל"ן . לצורך תפקידו ובשל האחריות הרבה ,עליו להיות בקיא בכל חוקי המקרקעין, להיות בעל יכולת מחשבה אנליטית ולהכיר את כוחות השוק הכלכליים ,חברתיים והנדסיים. התחום המוכר ביותר של שמאי המקרקעין הוא ערכית שומה (הערכת שווי כספי של נכס מסוים) בענייני מקרקעין עבור בנקים ,חברות ביטוח וגופים אחרים. בתחום עיסוק אחר ,השמאין משמש כ"בורר" בנושאי נדל"ן שונים כמו קביעת היטל השבחה ,קביעת פיצוי בגין הפקעות וכדומה . בוגרי לימודי שמאות מקרקעין ביחידה ללימודי חוץ יכולים לשמש יועצים לעסקים ולאנשי מקצוע בתחום הנדל"ן: אנשי השקעות, גופים מוסדיים, עסקים המחזיקים בנכסי מקרקעין, קבלנים ויזמים בתחום הבניה.

על מנת להיות שמאי מקרקעין על פי חוק, על המועמד לעמוד במספר תנאים:

בעל תואר ראשון B.A המוכר ע"י המל"ג.
התואר יכול להיות בכל מקצוע שהוא. בעלי תארים רלוונטיים לתחום השמאות (כלכלה/ משפטים/ הנדסה) יקבלו פטורים ממבחנים בנושאים הרלוונטיים בהתאם להחלטת מועצת השמאות. ניתן לבצע את מסלול ההכשרה ללימודי שמאות מקרקעין בשילוב תואר ראשון. היחידה ללימודי חוץ מציעה מסלול להכשרת שמאי מקרקעין בשילוב המחלקה לכלכלה במכללה.

סיום תקופת התמחות שנערכת אצל שמאי מקרקעין מוסמך המוכר כמאמן ע"י מועצת השמאים.
את תקופת ההתמחות ניתן להתחיל לאחר מעבר הבחינות המוקדמות ובחינת מבוא לתורת השמאות. ההתמחות יכולה להימשך שנה בה נדרשות 40 שעות שבועיות של עבודת התמחות או יכולה להמשך שנתיים בהן נדרשות 20 שעות שבועיות של עבודת התמחות בכפוף להתניות של מועצת השמאות.

מעבר בחינות מועצת השמאות: 11 בחינות מוקדמות ו-3 בחינות סופיות

גיל- מעל 23 שנים

תעודת יושר

פריסת התכנית
תכנית לימודי שמאות מקרקעין בנויה מלימודים תיאורטיים המתחלקים לשלושה צירים מרכזיים: משפטים, הנדסה וכלכלה. התכנית מתפרשת למשך שנתיים וחצי (5 סמסטרים), ונערכת במתכונת של דו-שבועית, בשעות הערב וכן, בימי שישי בבוקר לחסרי פטורים בתחומי הכלכלה והחשבונאות. *המסלול הינו מודולארי ואינטנסיביות הלימודים ניתנת לבחירת הסטודנט.

היחידה ללימודי חוץ – מקיימת את הלימודים לפי תכנית הלימודים החדשה של מועצת שמאי המקרקעין. פרטים נוספים לגבי הבחינות, תקנות מעבר, פטורים מבחינות, תקופת ההתמחות ועוד, אשר אינם מצוינים בידיעון זה – מפורטים באתר מועצת שמאי המקרקעין.

בחינות מוקדמות:

 • דינים
 • מיסוי מקרקעין ומיסים אחרים
 • יסודות הנדסת בניין והנדסה אזרחית
 • יסודות מדידה ומיפוי
 • יסודות הכלכלה – כלכלה עירונית
 • תכנון ובנייה
 • תכנון ובנייה – דיני התכנון העירוני

בחינות מוקדמות בשיתוף המחלקה לכלכלה:

במידה והמועמד עומד בתנאי הקבלה, ניתן ללמוד את הקורסים במסגרת אקדמית. בקורסים אלו ייבחנו הסטודנטים בבחינות פנימיות של היחידה ללימודי חוץ, אשר יוכרו גם כנקודות זכות לטובת תואר ראשון או שני בכלכלה. לאחר מעבר הבחינה ועמידה בחובות הקורס, יגיש הסטודנט בקשה לקבלת פטור ממועצת השמאות.

 • יסודות המימון ושימושם בשומת המקרקעין
 • סטטיסטיקה
 • יסודות הכלכלה
 • יסודות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים

בחינות סופיות:

 • מבוא לתורת השמאות
 • גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין – ניתן להיבחן לאחר מעבר הבחינות המוקדמות ומבוא לתורת השמאות
 • יישומים בשומת מקרקעין- ניתן להיבחן לאחר מעבר הבחינות המוקדמות ומבוא לתורת השמאות וסיום התמחות


פטורים מבחינות

בקשות לפטור יוגשו למזכירות מועצת שמאי המקרקעין בליווי מסמכים נדרשים ובתוספת תשלום בהתאם לדרישות המועצה. הגשת הפטורים הינה באחריות המועמד בלבד. פרטים נוספים נמצאים במועצת שמאי המקרקעין באתר משרד המשפטים (בלשונית בחינות הרישוי).

לימודי שמאות מקרקעין – מסלול בשילוב BA

המכללה ללימודי חוץ מציעה תכנית לימודים להסמכה לשמאי מקרקעין בשילוב לימודי תואר ראשון באחד המסלולים הבאים אשר מקנים פטורים במספר בחינות מול המועצה לשמאות כלכלה ובנקאות, כלכלה ולוגיסטיקה, כלכלה ומינהל עסקים או בשאר התארים של המכללה היחידה ללימודי חוץ. בנוסף לתוכנית הלימודים ל- BA ,ישולבו לימודי השמאות במערך של יומיים בשבוע בשעות הערב


הנושאים הנלמדים במסגרת קורס שמאות מקרקעין

 

יסודות מדידה ומיפוי

מושגים בסיסים כדור הארץ וצורתו, זמן (GMT), היטלים גאודטיים בישום להיטלים של מפות ישראל, מערכות קורדינטות, קנה מידה, חישובים בסיסיים במערכת קואורדינטות )מרחקים, שטחים, אזימוטים, מיפוי, סוגי מפות ושימושן לשמאי, קריאת המפות לסוגיהן- שימוש בהן והתמצאות בהן , מערכות מידע גיאוגרפיות GIS, עקרונות המדידה, הסדר קרקעות ותולדותיהם.

יסודות הנדסת בניין והנדסה אזרחית

תכניות לסוגיהן, מפרטים טכניים, חוקים ותקנים, ותקנות בענייני בניה, הנדסת בנין, עבודות בניה, סוגי קרקעות, ושיטות הביסוס המתאימות להם, שלד הבניין, מצבי תכנון, עבודות גימור, סוגי בנייה מיוחדת, נזקים וליקויים במבנים, הנדסה אזרחית, אמדני עלויות.

יסודות הכלכלה

חלק א': מיקרו כלכלה – תופעת המחסור, מבנה השוק, פונקציית היצור, פונקציית היצע, קביעת הרכב הצריכה, פונקציית הביקוש, השוק התחרותי, התערבות ממשלתית.

מקרו כלכלה- החשבונאות הלאומית, ייצור מצרפי, צמיחה כלכלית, חיסכון והשקעה במשק סגור ופתוח, כסף, מחירים אינפלציה, שער חליפין, אבטלה, שווי משקל קיינסיאני, המשק הפתוח.

חלק ב': כלכלה עירונית- שוק המקרקעין והמבנה העירוני, היצע הקרקע בעיר, מודל העיר החד מוקדית, מודל העיר הרב מוקדית, שוק הדיור, שוק הנדל"ן, שוק העבודה בעיר, תהליכי צמיחה עירוניים

סטטיסטיקה

סטטיסטיקה תיאורית, מבוא לתורת ההסתברות, מושגי יסוד בהסקה סטטיסטית, אמידה, בדיקת השערות, מודלים ליניאריים, מבוא לסדרות.

תכנון ובניה

מושגי יסוד בהתפתחות ערים ועקרונות תכנון. הכרת חוק התכנון והבניה והליכי תכנון במדינת ישראל. תאוריית התכנון, הליכי תכנון, יסודות הכנת התכנית, דיני התכנון העירוני, מוסדות התכנון, ועדות ורשויות, תכנית אב, תכנון נקודתי, התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, הליכי רישוי, עררים על תכניות והיתרים, פגיעה במקרקעין, תכניות להתחדשות עירונית.

יסודות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים

מבוא לניתוח דוחות כספיים, מידע חשבונאי, סקירה, דוחות נומינליים ודוחות מותאמים לאינפלציה, רווח חשבונאי ורוח לצורכי מס, המרכיבים העיקריים של הדוחות הכספיים ומשמעותם, מאזן, רווח והפסד, דוחות על תזרימים, ביאורים לדוחות הכספיים, ניתוח יחסים פיננסיים, עקרונות יסוד בדיווח הכספי, מושג ההון העצמי, חיזוי קשים פיננסים, הערכת שווי חברות, רכישה ומיזוג של עסקים, דוחות כספיים מאוחדים, הדיווח הכספי לגבי השקעות, דוחות כספיים מותאמים לאינפלציה, דוחות ביניים עלויות מימון, שינויים בעקרונות החשבונאיים, תקנים חשבונאיים.

יסודות המימון ושימושם בשומת מקרקעין

הכרת יסודות המימון ויישומם בתחום המקרקעין. יסודות מתמטיים של לוחות שומה (פיננסיים), ערך עתידי וערך נוכחי, של סכום חד פעמי. ערך נוכחי של סדרות תשלומים. קשר מתמטי בין הערכים האמורים, ריבית נקובה, ריבית אפקטיבית, ריבית ריאלית, החזר הון, שיעור תשואה נקוב וריאלי, שיקולי אינפלציה, ערך נוכחי, תשואה פנימית, בדיקת כדאיות בתנאי סיכון, מחיר הון מינוף פיננסי, קרן פחת.

מיסוי מקרקעין ומיסים אחרים

עקרונות יסוד בדיני מיסים, מיסים ישירים ומיסים עקיפים, פקודת מס הכנסה, מיסוי השכרת זכויות מקרקעין, פקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין, מיסוי הזכויות השונות, עיקריים במיסוי איגודי מקרקעין, מס רכישה, מס מכירה, ניכויים, שיעורי מס, אופציה במקרקעין,מיסוי עסקאות פינוי ובינוי, דיווח על עסקאות, ומועדי תשלום מס, עסקאות מול המדינה ומוסדות ציבור, מיסוי הפקעות, חלוקה ואיחוד חלוקה, העברת זכויות מנאמן לנהנה, חוק לעידוד השקעות הון.

דינים

דיני קניין, חוק הגנת הדייר, פקודת הסדר זכויות, חוק יסוד מקרקעין, חוק מקרקעין, חוק מינהל מקרקעין ישראל, חוק המכר, חוק המשכון, חוק השכירות, חוק מקרקעי הציבור, דיני הפקעות, פקודת הקרקעות, חוק התכנון והבנייה, פקודת הדרכים ומסילות הברזל, חוק כביש ארצי לישראל, הפקעות, דיני שמאות בוררות וגישור, דינים אחרים כמו: חוק החברות, פקודת השותפויות, חוק הירושה, חוק החוזים, חוק ההתיישנות.

מבוא לתורת השמאות

קורס זה, המהווה את המבוא לתורת השמאות, נועד להציג ולהקנות את מכלול העקרונות והשיקולים העומדים בפני שמאי המקרקעין בבואו להעריך את שוויו של נכס המקרקעין. השמאי ושוק המקרקעין, תאוריית השווי, עקרונות לשיקולי שווי, תורת התועלת, אפיון רשות מקרקעין, סביבה במקרקעין, השימוש המיטבי, תהליך השומה, איסוף ועיבוד מידע, גישת ההשוואה, גישת השווי הפיזי, גישות היוון הכנסות, חבילת זכויות והערכת זכויות

גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין

עקרונות ושיקולים במטרות השומה השונות- אמדן שווי שוק, בטוחות לאשראי, הנפקת מניות ואג"ח, הערכת חברות, לוחו הקצאה ואיזון, ליווי פיננסי וכדו'.

עקרונות ושיקולים בשומת סוגי המקרקעין – קרקע פנויה שטחים מבונים, זכויות בניה, שטחים בלא זכויות בניה.

עקרונות ושיקולים בהערכת מקרקעין לפי סוגי ייעוד ושימוש – מגורים, משרדים, עקרונות ושיקולים בהערכת מקרקעין לפי סוגי זכויות במקרקעין- זיהוי זכויות בנכס והגדרתן, שומה קרקע משלימה, חלקיות בנכסים, עקרונות בשומת חכירות לסוגיהן, לרבות שווי זכויות חוכר מחכיר, ושווי זכויות חכירה עצמה.

לייעוץ ללא עלות, מלאו את הטופס

Call Now Button
We Are Here For You

We care about your experience. Fill in your details and we'll contact you shortly.

שלב שני: יש למלא טופס לוועדת קבלה לזכייינות

עברת את הוועדה ברמת הרעיון אבל עוד אין מוצר – במידה והוועד המנהל אהב את הרעיון, נפיק עבורך את הקורס.

עברת את וועדת קבלה והוועד המנהל אישר את הקורס המצולם – מעתה אתה חלק מהיחידה ללימודי חוץ תחת החבילה שתתאים למוצר ולך.