טופס בקשה להחזר כספי

לתשומת ליבך, על מנת לחזור למסלול הלימודים אותו הפסקת עליך למלא בקשה לחידוש לימודים. תלמידים שהפסיקו את לימודיהם יחויבו בתוכנית הלימודים התקפה בשנת חידוש הלימודים.
הטופס ישלח לאישור מנהלת היחידה ללימודי חוץ. נעדכנך בהמשך.
Call Now Button