נספח לחוזה מרצים

הקבלן מצהיר ומאשר בחתימתו על הסכם זה כי ייתכן מצב בו הקורס יועבר גם אונליין או רק אונליין, לשיקול דעת החברה, ואין לו כל טענה כנגד כך, תוך שהוא מודע לכך כי כלל הקורס יצולם ויתועד, ולחברה הזכות לשמור ולעשות שימוש בסרטונים. הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא בעניין זה.

הקבלן מוותר על כל טענה כנגד צילום הקורס ו/או תיעודו בכל דרך שהיא וחתימתו על הסכם זה הינה הסכמה מראש לצילומו ולשימושו, תוך שהוא מודע לכך כלל זכויות היוצרים בעניין שייכים לחברה בלבד והוא מוותר על טענה בעניין זה.

Call Now Button

שלב שני: יש למלא טופס לוועדת קבלה לזכייינות

עברת את הוועדה ברמת הרעיון אבל עוד אין מוצר – במידה והוועד המנהל אהב את הרעיון, נפיק עבורך את הקורס.

עברת את וועדת קבלה והוועד המנהל אישר את הקורס המצולם – מעתה אתה חלק מהיחידה ללימודי חוץ תחת החבילה שתתאים למוצר ולך.