קורס הנהלת חשבונות 1+2

מטרת הקורס היא להקנות כלים והכשרה מקיפה בהנהלת חשבונות, תוך הכנה לבחינות הסיווג של משרד הכלכלה ולימודי המשך לקריירה בתחום הכספים.

  • בשילוב תוכנת חשבשבת חלונות
  • מרחב פיתוח קריירה לבוגרי הקורס
  • ניתן לשלב עם המסלול המקיף לקריירה בניהול כספים
  • בפיקוח לשכת רואי חשבון
  • בפיקוח לשכת יועצי המס

א. חשבונאות פיננסית
פרקי נושא זה הינם דלת הכניסה לעולם החשבונאות. הכרה של כללי החשבונאות הבסיסיים ועקרונות חשבונאים מקובלים. תהליך החשבונאי החל מאיסוף המידע החשבונאי, רישומו, סיווגו, ועד לשלב עריכת דוחות כספיים המבוססים על המידע שנאסף ונרשם.
ב. תורת המסחר והמשק- רקע בתורת המסחר והמשק
ג. חישובים מסחריים- כלים מתמטיים חיוניים לשם יישום נכון של כללים חשבונאיים.
ד. חשבונאות מעשית ממוחשבת -יישום מעשי של נושאי הלימוד בחשבונאות פיננסית באמצעות תוכנת מחשב .הפקת דוחות שונים באמצעות תוכנת מחשב, ושימוש בגיליון נתונים אלקטרוני ומסד נתונים.

פרק א' חשבונאות פיננסית
א. מבוא להנהלת חשבונות
ב. התהליך החשבונאי השוטף
ג. מס ערך מוסף
ד. קניות ומכירות טובין
ה. משכורות, נלוות וניכויים
ו. מלאי
ז. כללים ועקרונות חשבונאים מקובלים
ח. תיאום חשבונות תוצאתיים ומאזניים – השלמת התהליך החשבונאי
ט. חייבים, פקדונות לזמן קצר, קופה וקופה קטנה
י. רכוש קבוע
יא. רכוש מופשט והוצאות נדחות
יב. התחייבויות לזמן קצר ולזמן ארוך, הון ועודפים
יג. עריכת דוחות כספיים והצגתם בהתאם לעקרונות חשבונאיים
מקובלים
יד. שותפויות
טו. עסקה משותפת
טז. משגור
יז. עסקות במט"ח וטיפול בהפרשת שער
יח. חשבונות המפעל התעשייתי
יט. מוסדות ללא כוונת רווח
כ. רשויות מקומיות
כא. קבלנים
כב. שיטות פחת ומכירת רכוש קבוע
כג. התקינה החשבונאית

פרק ב' תורת המסחר והמשק
א. סוגי התאגדויות
ב. מושגי יסוד בכלכלה – ידיעה כללית
ג. מושגי יסוד בבנקאות וביטוח
ד. שיקים, שטרות וכרטיסי אשראי
ה. מערכת המיסים בישראל – ידיעה כללית

פרק ג' חישובים מסחריים
א. חישובי רווח והפסד
ב. חישובי הנחות
ג. חישובי ריבית, הצמדה והפרשי שער
ד. יחס ופרופורציה, טורים סדרות חשבונאיים והנדסיים
ה. ניכיון שטרות ושיקים דחויים

פרק ד' חשבונאות מעשית ממוחשבת
א. חשבונאות מעשית ממוחשבת

פרק ה' – פרויקט גמר
א. שכר עבודה
ב. הנה"ח- חשבונאות פיננסית, תורת המסחר והמשק וחישובים מסחריים

תנאי קבלה לקורס הנהלת חשבונות

1. 12 שנות לימוד או: תעודה של 11 שנות לימוד ועמידה בבחינת בגרות במתמטיקה ביחידת לימוד 1 לפחות
2. וועדת קבלה.


בחינות

1. בחינה עיונית הנה”ח סוג 1+2 (בסיסי מתקדם) שתכלול: חשבונאות פיננסית, תורת המסחר והמשק וחישובים מסחריים.
2. פרויקט גמר -הנהלת חשבונות מעשית ממוחשבת


תעודות גמר

בוגר קורס הנהלת חשבונות מטעם היחידה ללימודי חוץ.
לעומדים בהצלחה בבחינות משרד התמ"ת תוענק תעודת גמר – מנהל חשבונות סוג 2 +1