בקשה לאישור על סיום לימודים

אבקש להמציא לי אישור כי סיימתי את הלימודים והנני זכאי/ת לקבל תעודת גמר
שים לב! פרטיך האישיים (שם פרטי, משפחה ומס' ת"ז) יופיעו בתעודה כפי שהם מופיעים במאגר הנתונים של משרד הפנים. במקרה של שינויים או שיבושים יש לפנות ללא דיחוי למזכירות היחידה ללימודי חוץ על מנת לעדכן את הפרטים האישיים. סטודנט זכור- השיבושים על אחריותך!
טופס זה יוגש למזכירות היחידה ללימודי חוץ לאחר אישור מדור שכ"ל.
Call Now Button