קורס בודק שכר מוסמך

היחידה ללימודי חוץ מציעה הכשרה ייחודית, המהווה פתח לעולם ניהול השכר בחברות וארגונים מגוונים

למה ללמוד דווקא אצלנו?

תפקידו של בודק השכר הינו לערוך בדיקות תקופתיות במקומות עבודה עתירי כוח אדם (שמירה ואבטחה, ניקיון, הסעדה ועוד ) על מנת לוודא התאמת תנאי העבודה והשכר של עובדים למשפט העבודה בישראל .לקבלן הנותן השירות באמצעות עובדיו.

התפקיד כולל, בין היתר, בדיקות חוזה עבודה, מערכת שכר, תשאול עובדים, כתיבה והגשת דוח למזמין השירות, מתן עדות מומחה בבית המשפט.

ההכשרה מתאימה לעוסקים בתחום השכר, המעוניינים לשדרג את שכרם ומעמדם התעסוקתי.
בודק השכר נדרש לידע רב בתחום ובתהליכי העבודה הנדרשים, לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות, תשאול, חקירה, פיקוח וביקורת בחשבות שכר. דיני עבודה, הסכמים קיבוציים, זכויות עובדים, מערכות שכר ובכללי האתיקה הנדרשים.

תכני הלימוד

קורס בודק שכר – עבור רואי חשבון
שעות אקדמיות: 48

נושאי מפגשים:

 • תשאול וחקירה
 • בדיקה, בקרה, פיקוח וביקורת
 • דוח בדיקת שכר
 • אתיקה מקצועית
 • פרויקט גמר

דרישות כניסה:
1. רואה חשבון אשר עסק בראיית חשבון או בחשבות בהיקף עבודה נדרש, כמפורט בסעיף 12
בתקנות האכיפה של דיני העבודה )בודק שכר מוסמך( התשע"ז 2017- )ר' נספח ב'
2. ועדת קבלה.

קורס בודק שכר – עבור חשבי שכר
שעות אקדמיות: 150

נושאי מפגשים:

 • רציונל ונושאים רלבנטיים לתפקיד, מרכיביהם וההבחנה ביניהם
 • חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התש"ע- 20102 1
  בודק שכר ישמש "הזרוע הקדמית" של המעסיק אצל הקבלן (מעין "משגיח כשרות" לנושא שכר)
 • תפקיד בודק שכר מוסמך
 • דיני מס הכנסה וביטוח לאומי – כולל תרגול מעשי
 • חוקי עבודה ודיני עבודה
 • תמחיר כוח אדם
 • מערכות שכר
 • ביטוח פנסיוני
 • הנהלת חשבונות
 • יסודות הביקורת
 • תשאול וחקירה
 • בדיקה, בקרה, פיקוח וביקורת
 • דו"ח בדיקת שכר
 • תרגיל מסכם
 • אתיקה מקצועית
 • כישורי עבודה
 • שוק העבודה

דרישות כניסה:
1. בעל תעודה של חשב שכר שבידו תעודת גמר קורס חשבי שכר שהעניקו האגף להכשרה או לשכת רואי החשבון בישראל ,אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק בחשבות שכר בהיקף עבודה נדרש;
או רואה חשבון אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק בראיית חשבון או בחשבות בהיקף עבודה נדרש, 2( ו- ( או שוכנעה שערב תחילתן של תקנות אלה ערך במסגרת עיסוקו בבדיקות לפי סעיפים 27
33 )ב() 4( לחוק במשך 12 חודשים לפחות; או עורך דין, אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק בדיני עבודה במשרה בהיקף עבודה נדרש; או מבקר פנימי, כמשמעותו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב- 1992 , אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק במסגרת עיסוקו בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה בהיקף עבודה נדרש;
או יועץ מס אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק במסגרת עיסוקו בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה בהיקף עבודה נדרש; או כלכלן, או מי ששימש בעבר מפקח עבודה– אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק במסגרת עיסוקו
בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה בהיקף עבודה נדרש. ובהתאם לתקנות.

2. ועדת קבלה -ראיון, הצגת אישורי השכלה, הכשרה מקצועית, וותק מקצועי.

רו"ח – היקף לימודים נדרש 48 שעות.
יועצי מס – היקף לימודים נדרש 86 שעות.

עורכי דין, חשבי שכר, מבקרי פנים וכלכלנים – היקף לימודים נדרש 150 שעות.
הלימודים משלבים למידה תיאורטית ולימוד מעשי על הוראות חוקי העבודה, מערכות השכר, חשבונאות כללית, חשבות שכר מתקדמת, תפקיד בודק השכר, כללי אתיקה.

בעלי המקצוע צריכים שיהיה להם וותק מקצועי של לפחות 18 חודשים (עובדים במשרה חלקית ידרשו לוותק ארוך יותר), למעט רואה חשבון לו יידרש וותק של 12 חודשים.

חשבי שכר – במידה ולא עסקת בתחום, לא תוכל לעבוד כ'חשב שכר' בדיוק בשביל זה פתחנו קבוצה חדשה בפיסבוק: 'משרות לחשבי שכר' מוזמנים להתחיל ולצבור שם ניסיון.

בחינות גמר חיצוניות:
1. בחינה עיונית: תורת המקצוע (כל הנושאים).
2. בחינה מעשית: ניתוח אירוע מייצג בתפקיד של בודק שכר, לרבות בדיקות חוזה עבודה, מערכת שכר,
תשאול עובדים, הכנת דו"ח למזמין השירות.

בחינות גמר פנימיות:
1. בחינות פנימיות בכל אחד מנושאי הלימוד הנלמדים

לייעוץ ללא עלות, מלאו את הטופס

Call Now Button
We Are Here For You

We care about your experience. Fill in your details and we'll contact you shortly.

שלב שני: יש למלא טופס לוועדת קבלה לזכייינות

עברת את הוועדה ברמת הרעיון אבל עוד אין מוצר – במידה והוועד המנהל אהב את הרעיון, נפיק עבורך את הקורס.

עברת את וועדת קבלה והוועד המנהל אישר את הקורס המצולם – מעתה אתה חלק מהיחידה ללימודי חוץ תחת החבילה שתתאים למוצר ולך.