מסמכים רמת גן

אחריות מעבידים
אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים
אישור המלג המרכז האקדמי למשפט ועסקים יולי 2016
אישור לצורך ניכוי מס 2017
אישור ניהול תקין רשות התאגידים 2017
אש 4
סווג כמלכר למעמ ותיק ניכויים
צד שלישי רשם העמותות

 
גלילה לראש העמוד
דלג לתוכן